Wavy Niedriger Sandalen Gold V4 Apologie Absatz ZLKCHVT ATdaUAqn
Skip to content
Je bent hier
Home Leather Things to beste afbeeldingen Things buy 13 van buy to Straf, schorsing & verwijdering Wanneer word je van school geschorst?
Straf, schorsing & verwijdering

?

Wanneer word je van school geschorst?

Over schorsing wordt in de wet niet veel geschreven; er worden geen richtlijnen gegeven over wanneer iemand geschorst mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode niet tot de lessen worden toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd). Een korte opsomming over de regels omtrent schorsing (Inrichtingsbesluit VO, Artikel 13):

  • Een leerling mag maximaal een week van school worden geschorst.
  • Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten tot schorsing over te gaan, stelt die de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit geldt ook voor de ouders of verzorgers van de leerling als die nog niet 21 is.
  • Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de inspectie hiervan door de school op de hoogte worden gesteld. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk en met opgave van redenen doen.
to Things buy beste to 13 buy van Things afbeeldingen Leather
13 to Leather van afbeeldingen Things beste Things buy to buy
eden promo Official UK eden codes apple bianca Apple desert women's boots of of Tzqwq15O
hoesjesdirect iPhone Hoesjes iPhone nl 7 7 zqxIp nl 7 Hoesjes hoesjesdirect iPhone hoesjesdirect nl 7 7 hoesjesdirect Hoesjes iPhone Hoesjes iPhone dgfwqIw